Patarimai mokytojams

Pataria psichologas:

Darbas su pasakomis (medžiaga psichologui)

Vaikų ir paauglių agresyvumas

Mokinių savivertės stiprinimas

Hiperaktyvus vaikas. Tėvams ir pedagogams

Hiperaktyvūs vaikai

Panikos priepuoliai – kaip juos suvaldyti

Kaip padėti vaikams, turintiems emocinių ir elgesio sunkumų?

Mokytojų individualaus ir suvokiamo kolektyvinio veiksmingumo sąsajos su perdegimu darbe

Naujoji (Z) mokinių karta

Kaip padėti vaikams, turintiems emocinių ir elgesio sunkumų

Pataria logopedas:

Mutizmas. Kas tai?

Sklandų skaitymą lavinantys metodai

Disleksija. Kaip gali padėti mokytojas?

Priešmokyklinio amžiaus vaikų kalba

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai

Apie skaitymą

Atmintinė mokytojams apie balsą

Patarimai mokytojams apie sunkumus

Kada ir kaip pradėti mokyti vaiką pažinti spalvas

Specialiųjų poreikių mokinių mokymas rašyti diktantus

Mokytojams apie mikčiojimą

Pataria socialinis pedagogas:

Įstaigos teikiančios pagalbas, paslaugas šeimai

Ankstyvosios intervencijos programa

Pataria specialusis pedagogas:

Naujoji (Z) karta ir skaitymas

Rekomendacijos mokytojams apie neverbalinius mokymosi sutrikimus

Rekomendacijos mokytojams, ugdantiems sutrikusio intelekto vaikus

Rekomendacijos mokytojams apie regos negalią turinčių vaikų ugdymą

Kad mokymas būtų sėkmingas

Negalios. Sutrikimai. Sunkumai.

Apie autizmą:

Kiekvienas autistiškas vaikas norėtų

4 autizmo spektro sutrikimo ypatumai

DIR modelio taikymas autizmą turinčių asmenų ugdyme

10 dalykų apie autistiškus vaikus

Mokytojams apie Aspergerio sindromą

Bendrieji autistiškų vaikų ugdymo principai

Pažinkim, supraskim, padėkim (Apie autizmą)

Taikomosios elgesio analizės terapija ir autizmo spektro sutrikimas

Laviname:

Lavinkime_suvokimą_lytėjimu

Lavinkime_vaiko_atmintį

Lavinkime_vaiko_dėmesį

Lavinkime_vaiko_regimąjį_suvokimą

Kaip įvertinti dėmesį ir jį lavinti

Kaip įvertinti ir lavinti atmintį

Kaip įvertinti suvokimą ir orientaciją erdvėje

Kaip lavinti abstraktų mąstymą

Kaip lavinti gebėjimą analizuoti, lyginti, apibendrinti

Kaip lavinti vaizdinį mąstymą

Apie mąstymo lavinimą

Girdimojo suvokimo reikšmė vaiko kalbos raidai

Žaidimai lavinantys kalbą

Kita:

Alternatyvūs mokymo būdai

Atmintinė apie patyčias

Rekomendacijos IT ir vaikų raida bei sveikata trumpoji versija

Rekomendacijos IT ir vaikų raida bei sveikata