Karjeros specialistai

Karjeros ugdymo veiklos :

Ugdymas karjerai, tai:

  • teminės pamokos  susijusios su savęs pažinimo ir karjeros galimybių pažinimo temomis.
  • patirtiniai/praktiniai užsiėmimai grupėse apie profesijas, darbo pasaulį, skirtingas darbo formas, kitas galimybes, skatinant savo ir karjeros galimybių pažinimą ir sėkmingą tolesnį karjeros planavimą.

Karjeros konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos), skirtas padėti išsiaiškinti mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio veiksnius.

Karjeros informavimas (įskaitant ir profesinį veiklinimą):

  • informacijos apie karjeros ugdymą sklaida: aktualios informacijos apie karjeros ugdymą siuntimas mokiniams ir gimnazijos bendruomenei, naujienlaiškio kūrimas, aktualios informacijos teikimas ir pristatymas tėvų susirinkimuose ir t. t.
  • informaciniai vizitai į klases. Teikiama bendra informacija apie aktualius mokymosi ir karjeros pasiūlymus, svarbius etapus, sąlygas ir galimybes, kt.
  • vizitai, ekskursijos, skirtos pažinčiai su įvairiomis profesijomis. 

Tarnyboje dirba 3 karjeros specialistės:

  • Vitalija Kalpakova veiklas vykdo Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje ir Pumpėnų gimnazijoje.
  • Sandra Baliūnienė veiklas vykdo Lėvens pagrindinėje mokykloje, Svalios progimnazijos Krinčino skyriuje ir Riešuto mokykloje.
  • Aušra Armonienė veiklas vykdo Saločių A. Poškos pagrindinėje mokykloje, Vaškų gimnazijoje ir Svalios progimnazijoje.