Specialistų patarimai

Pedagoginio psichologinio skyriaus specialistai ruošia individualias ir bendro pobūdžio rekomendacijas, įvairias atmintines, lankstinukus, teikia patarimus bei rašo straipsnius, kurie publikuojami vietinėje ir respublikinėje spaudoje. Patarimai skirti tėvams/globėjams, rūpintojams, mokytojams, specialistams, mokiniams.