Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinis centras

Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinis centras įkurtas buvusioje Žadeikių Bernardo Brazdžionio pradinėje mokykloje.

Adresas: Mokyklos g. 2, Žadeikių km., Pasvalio rajonas.

Norint apsilankyti kreiptis telefonu (8 451) 52332 arba el. paštu mokytojusvietimas@gmail.com.

Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinio centro funkcijos:

Rengia ir įgyvendina edukacines programas vaikams, jaunimui ir suaugusiems;

Inicijuoja švietimo įstaigų bendruomenes ir pedagogus, kitus socialinius partnerius rengti ir įgyvendinti edukacines programas, ugdančias mokinių socialinius įgūdžius, kultūrinę brandą, pilietiškumą, skatinančias mokinių saviraišką;

Kaupia medžiagą Bernardo Brazdžionio atminimo kambariui ir naudoja edukaciniams tikslams.