Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) ĮVERTINIMAS

Tarnybos specialistai įvertina mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais ir nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį.

Įvertinimo rezultatus atlikę specialistai aptaria su tėvais/globėjais, rūpintojais ir ugdančiu(iais) pedagogu(ais), prireikus skiria specialųjį ugdymąsi ir(ar) Švietimo pagalbą.

Į Tarnybą gali kreiptis mokinio (vaiko) tėvai/globėjai, rūpintojai arba ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisija, gavusi vaiko tėvų/globėjų, rūpintojų sutikimą raštu.

Būtina išankstinė registracija telefonu (8 451) 34284  arba adresu Sodų g. 21, Pasvalys.