UT atnaujinimas

Apsilankykite svetainėje https://www.mokykla2030.lt/

Bendrosios programos (patvirtintos (2022-09-30). Žiūrėti čia 

NAUDINGA INFORMACIJA:

Bakonis, E. (2017). Ugdymo turinio kaita: kas lemia sėkmę? Švietimo problemos analizė, 4(160). žiūrėti čia

Bruzgelevičienė, R. (2020). Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai. Vilnius: Nacionalinė švietimo agentūra. Analizė diskusijoms žiūrėti čia

Lambert, L. (2011). Lyderystės gebėjimai ir tvari mokyklų pažanga. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Nacionalinė švietimo agentūra (2021). Teminiai infografikai. https://www.mokykla2030.lt/infografikai/ 

Nacionalinė švietimo agentūra (2021). Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai

Nacionalinė švietimo agentūra (2022). Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo  ataskaita 

Paulikė, K. (2022).  Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui žiūrėti čia

Kompetencijų raidos aprašo rengėjų medžiagą žiūrėti čia

Svarbiausią informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus žiūrėti čia

———————————

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams:

———————————

Naudinga informacija mokykloms ir ne tik, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui: 

Pamokos stebėjimo protokolas: žiūrėti čia

Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA:  

Bendra informacija skaidrėse: žiūrėti čia

Ilgalaikiai planai nelyginėms klasėms: žiūrėti čia