Projektai

Tarnyba dalyvauja (dalyvavo) šiuose projektuose:

PASVALIO RAJONO NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTAI: „EMOCINĖ SVEIKATA GYVENIMUI“ (2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn.); „EMOCINĖ SVEIKATA GYVENIMUI-2“ (2021 m. rugsėjo – gruodžio mėn.).

PASVALIO RAJONO VAIKŲ VASAROS POILSIO SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS.  VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLA „SMALSUČIŲ VASARA“. Trukmė 2019 m. birželio 10-14 d.; 2020 m. rugpjūčio 24-28 d.; 2021 m. rugpjūčio 23 -27 d.; 2022 m. rugpjūčio 22-24 d.

PASVALIO RAJONO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ IR SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ:  Projektas „ANKSTYVOJI INTERVENCIJA JAUNIEMS ŽMONĖMS VARTOJANTIEMS PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS“ (2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn.); Projektas „JAUNUOLIŲ KRITINIO MĄSTYMO IR INFORMACINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS“ (2018 m. rugsėjo – gruodžio mėn.); Projektas „JAUNIMO GRUPIŲ TARPUSAVIO BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ STIPRINIMAS IR MIKROKLIMATO GERINIMAS“ (2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn.); Projektas „KINO MINTYS“ (2021 m. rugsėjo – gruodžio mėn.).

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATINIMO PROJEKTAS KARTU SU VAIKU. Projekto trukmė 2012 m. kovo-gruodžio mėn.; 2013 m. gegužės-gruodžio mėn.; 2014 m. gegužės-gruodžio mėn.; 2016 m. kovo-gruodžio mėn.; 2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn.; 2018 m. rugsėjo – gruodžio mėn.; 2019 m. balandžio – gruodžio mėn.; 2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn.; 2021 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

„ATRASK SAVE“. (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001). Projekto trukmė 2015 m. spalio 1 d. – 2018 m. rugsėjo 20 d.

„PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ INFRASTRUKTŪROS, ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, PSICHOLOGŲ, LOGOPEDŲ DARBO APLINKOS MODERNIZAVIMAS“. Projekto trukmė 2010 m. gegužės 21 d. – 2013 m. gegužės 31 d. Tarnyba aprūpinta baldais, kompiuterine ir biuro įranga, padarytas patalpų remontas Vilniaus g. 7.

„MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“. Projekto trukmė 2009 m. birželio 30 d. – 2012 m. rugpjūčio 31 d. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijos aprūpintos kompiuterine, biuro įranga bei baldais, renovuotos patalpos Vytauto Didžiojo a. 10-3.

 „PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ PLĖTRA“ Projekto trukmė 2006-2008 m. Atlikta Tarnybos patalpų rekonstrukcija ir remontas, aprūpinta baldais ir kita įranga.

 „IŠKRITUSIŲ IŠ MOKYKLOS MOKINIŲ GRĄŽINIMAS“. Projekto trukmė 2005-2008 m. ir 2008-2011 m.