Dokumentai

Akredituotos programos_2021-2024 m.

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ IR MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ METODINĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARYBOS METODININKAI, ATSAKINGI UŽ METODINIŲ BŪRELIŲ VEIKLĄ IR OLIMPIADAS BEI KONKURSUS

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS METODININKŲ KURUOJAMOS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS

Metodinė taryba 2023-2024 m. m.

Metodinės priemonės kortelė

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinės veiklos ataskaita