Logopedinės, specialiosios pratybos

Specialusis pedagogas, logopedas veda ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams individualias logopedines ir specialiąsias pratybas (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar kitais išskirtiniais atvejais).

Specialiųjų pratybų metu:

 • Šalinamas akademinis atsilikimas;
 • Šalinamos mokomųjų dalykų – matematikos ir lietuvių kalbos – spragos;
 • Tobulinami skaitymo ir rašymo įgūdžiai;
 • Mokoma mokytis;
 • Lavinama atmintis, dėmesys, mąstymas (ikimokyklinukams);
 • Tobulinami smulkiosios motorikos įgūdžiai (ikimokyklinukams).

Logopedinių pratybų metu:

 • Mokoma(si) taisyklingai tarti garsus;
 • Lavinama foneminė klausa;
 • Tobulinami garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai;
 • Tobulinamas kalbos gramatinis taisyklingumas;
 • Ugdoma rišlioji kalba;
 • Tobulinami skaitymo ir rašymo įgūdžiai.

Dirbama pagal vaiko (mokinio) gebėjimus individualiai. Parenkamos tinkamiausios mokymo formos, būdai. Logopedinės ir specialiosios pratybos vyksta po pietų 1 kartą per savaitę nustatytu laiku. Pratybų trukmė iki 45 min. Pratybos gali vykti ne ŠPT patalpose, bet ir švietimo įstaigoje.

Pratybos yra laisvanoriškos ir nemokamos.