Psichologinis konsultavimas

Konsultavimas – mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu (vaiku) taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais/globėjais, rūpintojais, mokytojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas. Konsultavimas atliekamas tada, kai:

 • Mokinys (vaikas) į psichologą kreipiasi savarankiškai. Jei į psichologą kreipiasi vaikas iki 16 metų, kad būtų galima jį konsultuoti, reikalingas tėvų/globėjų, rūpintojų sutikimas (raštu). Kitu atveju vyksta tik pokalbis su vaiku. Vaikas nuo 16 metų gali būti konsultuojamas be tėvų/globėjų, sutikimo.
 • Prašo mokinio (vaiko) tėvai/globėjai, rūpintojai. Jei kreipiasi tėvai/globėjai, rūpintojai į pirmąją konsultaciją jie kviečiami vieni. Pirmasis pokalbis padeda suprasti besikreipiančiojo problemą, nutarti, kaip bus galima kartu ją spręsti. Aptariama konsultavimo trukmė ir tęstinumas, susitariama dėl sekančios konsultacijos laiko.
 • Prašo mokytojai (kai gautas tėvų/globėjų, rūpintojų sutikimas). Jei dėl mokinio sunkumų kreipiasi mokytojas, gali būti vykdomos tik paties mokytojo konsultacijos, pateikiant darbo su konkrečiu vaiku rekomendacijas. Mokytojui pageidaujant, kad būtų konsultuojamas mokinys, visų pirma turi būti gautas mokinio tėvų/globėjų, rūpintojų sutikimas raštu.

Psichologinis konsultavimas gali būti:

1. Individualus psichologinis konsultavimas. Konsultuojami vaikai, jo tėvai/globėjai, rūpintojai, mokytojai, kai vaikui:

 • Sunku bendrauti klasėje, grupėje (jis agresyvus ar priešingai – labai drovus ir pan.);
 • Sunku laikytis reikalavimų namuose ir mokykloje, darželyje;
 • Sunku mokytis;
 • Sunku, patyrus netektį, smurtą;
 • Dažnai kyla mintys apie mirtį;
 • Konsultuojama ir dėl kitų vaiko savijautos, bendravimo, mokymosi sunkumų.

2. Grupinis psichologinis konsultavimas.  Konsultuojami įvairaus amžiaus vaikai, jų  tėvai/ globėjai, rūpintojai. Grupėje:

 • Mokoma atsipalaiduoti;
 • Lavinami bendravimo įgūdžiai (kai vaikas nedrąsus, bijo kalbėti, pasakyti savo nuomonę  arba pernelyg aktyvus, agresyvus ir pan.);
 • Mokoma valdyti stresą;
 • Mokoma spręsti kilusias problemas, įveikti krizines situacijas;
 • Mokoma spręsti konfliktus ir pan.

Konsultacijos yra laisvanoriškos, konfidencialios ir nemokamos.