Turininga ir linksma stovykla Žadeikiuose

Net 70 proc. Lietuvos vaikų yra patyrę patyčias, o 45-60 proc. ir patys prisidėję prie jų. Gali atrodyti, kad kalbėjimas apie patyčias yra įgrisęs ir mokytojams, ir mokiniams, sunku rasti naujų, vaikams ir jaunimui priimtinų, priėjimo prie šios temos kampų. Viena iš labiausiai pažeidžiamų grupių yra globojami vaikai, jų globėjai ar įtėviai. Niekam nekyla klausimas dėl to, kad tėvai ar įtėviai vaikui yra brangiausi ir artimiausi žmonės, su kuriais jis praleidžia daugiausia laiko. Natūralu, kad būtent iš jų jis mokosi bendravimo su aplinka kultūros, būdų, kaip pasiekti savo tikslų. Apie patyčių kultūrą kalbama daug, į tai atkreipia dėmesį ir mokytojai, ir tėvai, ir socialiniai darbuotojai bei vaiko teisių apsaugos specialistai.

Pasvalio rajone su globėjais dirbančių specialisčių patirtis rodo, kad pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria globėjai/įtėviai, yra negatyvus visuomenės požiūris į vaiko globą, pati globėją ir globojamą vaiką. Girdimos patyčios tiek iš suaugusiųjų, tiek iš vaikų. Šie vaikai, patyrę atskyrimą nuo biologinės šeimos, ypatingai jautrūs.

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Pasvalio struktūrinis padalinys vykdė projektą „Globėjų/įtėvių ir vaikų atsparumo veiksnių stiprinimas“, finansuojamą Pasvalio r. savivaldybės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis Projekto tikslas – stiprinti emocinius ir socialinius vaikų ir suaugusiųjų įgūdžius siekiant mažinti patyčių ir kito asocialaus elgesio apraiškas.

Į birželio 21, 22 dienomis stovyklą, vykusią Žadeikių B. Brazdžionio edukaciniame centre, pasitarus su mūsų rajono globėjų mokytojomis Jolanta ir Rasa, buvo kviečiami Pasvalio rajono globėjai, tėvai jų vaikai ir globotiniai bei specialistai, dirbantys su šeimomis. Iš viso dalyvavo 120 žmonių (suaugusių ir vaikų).

Pirmąją stovyklos dieną dalyvius sveikino Pasvalio r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas P. Petkevičius, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja A. Kanišauskienė, Pasvalio apylinkių seniūnas S. Triaba. Stovykla prasidėjo pozavimu bendrai nuotraukai, po to visi išsiskirstė į grupes – su vyresniais vaikais dirbo Pasvalio Švietimo pagalbos tarnybos psichologė Jolita Stipinienė, kuri taikant Forumo teatro metodus vedė praktinį užsiėmimą patyčių prevencijos tema ,,Patyčios ir jų sprendimo būdai”. Su globėjais ir tėvais dirbo psichologė, psichoterapeutė, kurios šeima yra įsivaikinusi berniuką, Lina Gudaitienė. Socialiniams darbuotojams mokymus tema „Globojamo ar įvaikinto vaiko asmenybės raida ir ypatumai, galimos problemos ir pagalbos galimybės“ vedė psichologė Rosita Pipirienė. Mažieji stovyklos dalyviai pasinaudojo puikia Batutų nuoma Pasvalyje dovana – šėlo ant batuto. Kol visi buvo užimti įvairiomis veiklomis – savanorės Dalia ir Marija ruošė pietus – virė penkių grūdų košę, kurios buvo galima valgyti kad ir visą dieną. Papietavę suaugusieji vėl kibo į mokslus, o vaikams puikias sporto varžytuves surengė savanoris iš Krinčino seniūnijos Paulius Varžinskas. Nors pavakary pradėjo lyti lietus, vaikams veiklų nepritrūko: vieni lipdė, piešė, spalvino, kitiems savanorė Audra Stankevičienė piešė ant veidų animacinių filmų herojų, gyvūnų kaukes. Visą dieną stovyklautojai buvo vaišinami kava, arbata, sumuštiniais, saldumynais, tad namo grįžo sotūs ir pavargę.

Kita stovyklautojų diena Žadeikiuose prasidėjo lengvais pašnekesiais su kavos ar arbatos puodeliu. Globėjai, tėvai ir socialiniai darbuotojai dalyvavo mokymuose tema „Konfliktiškumo, agresyvumo ir patyčių priežastys, prevencija ir intervencija“, kuriuos vedė psichologės L. Gudaitienė ir R. Pipirienė.

O vaikų laukė susitikimas su Vilniaus dailės akademijos dėstytojais, profesionaliais breiko šokėjais, LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės pilietinės akcijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadoriais Remigijumi ir Algirdu Gataveckais bei jų draugu Artūru Mažeika. Svečiai kalbėjo kaip atpažinti patyčias ir kaip joms atsispirti, pateikė pavyzdžių, kaip didinti savivertę. Po pietų svečiai vaikus pamokė breiko elementų, kartu piešė portretus, diskutavo įvairiomis jiems aktualiomis temomis.

Dar vėliau vaikams kūrybinį užsiėmimą Kaleidoskopų gamyba vedė VŠĮ Artoteka lektorės Margarita ir Lina. Visi dalyviai pasigamino puikų žaislą–vamzdelio pavidalo kaleidoskopą kurį sukant, stikliukai atsispindi veidrodžiuose ir juose sudaro gražius, greit kintančius raštus.

Pasibaigus vaikų ir suaugusiųjų užsiėmimams, visiems dalyviams buvo įteiktos įrėmintos nuotraukos prisiminimui, prieš išvykstant į namus visi vaišinosi ledais.

Atsisveikindama psichologė, psichoterapeutė Lina Gudaitienė sakė, jog „man svarbiausia buvo, kad mamos bendravo tarpusavyje atvirai ir giliai. Taip, tarsi būtų seniai pažįstamos. Labai tikiuosi, kad jos ir toliau dalinsis savo patirtimi ir taip stiprins vienos kitas. Labai matyčiau savipagalbos grupės prasmę“. Tad tikėtina, kad projektas bus tęsiamas ir kitais metais.

O kad stovykla įvyko šiais metais, organizacija dėkoja visiems savanoriams, GIMK mokytojoms, socialinėms darbuotojoms ir projekto rėmėjams – Pasvalio rajono savivaldybei, Pasvalio apylinkių seniūnijai, Batutų nuoma Pasvalyje, Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybai, Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centrui pagyvenusiems ir neįgaliesiems.

Pasvalio ŠPT Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkė Gražina Sakalauskienė

Stovykla Žadeikiuose
Stovykla Žadeikiuose