Svalios trečiokai Meškiuko Rudnosiuko mokyklėlėje

Ankstyvą 2017 m. rugsėjo 11 d. rytmetį 3b klasės moksleiviai iš Svalios progimnazijos kartu su mokytoja Vilma Armoniene atskubėjo į Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukaciniame centre įsikūrusią „Meškiuko Rudnosiuko mokyklėlę“. Čia juos pasitiko Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkės Gražina Sakalauskienė ir Audra Stankevičienė. Trumpai pasidalinę kelionės įspūdžiais, jie suėjo į klasę, kurią kažkada lankė poetas Bernardas Brazdžionis. Mokėsi trečiokai išsijuosę: klausėsi pasakojimo apie B. Brazdžionį, sprendė kryžiažodžius, rašė laiškus Rudnosiukui.

Po to apžiūrėjo Bernardo Brazdžionio muziejų, pasigrožėjo liepų alėja, kurioje su žmona mėgo vaikščioti poetas ir, pasisėmę stiprybės iš šimtamečių medžių, sugalvoję po norą išskubėjo į namus laukti atsakymų iš Meškiuko Rudnosiuko.

ŠPT Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkė Audra Stankevičienė, 2017-09-13

Svalios trečiokai Meškiuko Rudnosiuko mokyklėlėje