Specialistų pasitarimas besibaigiant mokslo metams…

Pasvalio rajono logopedai ir specialieji pedagogai birželio 12 d. rinkosi Švietimo pagalbos tarnyboje ir gvildeno svarbius ugdymo klausimus. Buvo išklausyti 3 pranešimai.

Kristina Prakopienė iš Vaškų gimnazijos rajono kolegėms pristatė savo sukurtą ir sėkmingai taikomą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių vertinimo ir įsivertinimo sistemą.

Vita Krivickienė ir  Gražina Baltrūnienė iš Pasvalio darželio – lopšelio „Žilvitis“ pristatė projektą „Kai prabyla pirštininės lėlės“. Kartu bendradarbiaujant su Pasvalio specialiąja mokykla, projektas buvo vykdomas dviems etapais.

Pasvalio specialiojoje mokyklos kalbėjo logopedė Sandra Maračinskienė papasakojo, kaip susitikimuose „Prie arbatos puodelio“ pavyko per keletą metų į mokyklos gyvenimą pritraukti vis daugiau mokinių tėvų. Smagu, kad tėvai įgyja naujų žinių, mokosi geriau pažinti savo vaiką, jo emocijas, dalyvauja praktinėse veiklose, skatinančiose pozityvias tarpusavio bendravimo formas.

Buvo aptarti kiti svarbūs klausimai dėl 2018-2019 m. m. vertinimų Tarnyboje.

Tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė