Apie kokybę pažangai

Vasara yra puikus metas švietimo pagalbos paslaugas vaikams, mokiniams, šeimoms, mokytojams ir mokyklai teikiančiai institucijai permąstyti ir aptarti nuveiktus darbus per mokslo metus. Kiekybiniai pasiekimų rodikliai parodo kiek įvairių kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo, tyrimų ir kitokių veiklų yra įgyvendinta. Tačiau kiek veiksminga buvo tai, ką darėme, kokie pokyčiai įvyko, ką reikėtų tobulinti – itin svarbūs klausimai, kurių neišanalizavus pažangą įvardinti ir pokyčius planuoti būtų sunku.

Apie kokybę pažangai Švietimo pagalbos tarnybos abiejų skyrių (Pedagoginio psichologinio ir Suaugusiųjų švietimo) specialistės diskutavo 2018 metų birželio 4 d. Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukaciniame centre.

Diskusijai teorinis pagrindimas iš gegužės mėnesį Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros organizuoto seminaro „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos įsivertinimas kokybės vadybos ir strateginio planavimo kontekste“ padėjo įžvalgų formulavimui kaip mums sekasi ir kur link mes turime eiti kartu su savo klientais.

Kokybės įsivertinimui yra sukurta įvairių modelių. Su vienu ir švietimo paslaugas teikiančiai institucijai tinkančiu BVM (Bendruoju vertinimo modeliu) susipažinome išsamiau. BVM skatina nuolatinį veiklos tobulinimą, taikant PATV (Planuok, atlik, tikrink, veik) ciklą.

Diskusija apie tai, kas mums yra kokybė ir kodėl kokybė mums yra vertybė tapo „sufleriu“ pažangos ir poveikio planavimui.

                                                                                        Suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja Danutė Morkūnienė