Programa „Spalvota vaikystė“ baigė veiklas dar vienoje įstaigoje

Gegužės 15 d. dieną įvyko Tarnybos specialisčių ir Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenės susitikimas. Buvo aptartos tris mėnesius vykusios kompleksinės pagalbos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms programos „Spalvota vaikystė“ veiklos. Vienareikšmiškai buvo sutarta, kad tokia programa yra naudinga tiek vaikams, tiek pedagogams, tiek tėvams.
Tarnybos specialistės – psichologė Daiva Čeponienė ir socialinė pedagogė Živilė Vaidžiūnienė papasakojo apie gyvenimo įgūdžių ir dailės terapijos užsiėmimus vaikams. Lopšelio-darželio auklėtojos džiaugėsi, kad vaikams tokie užsiėmimai buvo labai naudingi, jie jų labai laukdavo.
Kad sustiprintų įstaigos kolektyvą, buvo pasirinktas seminaras pedagogams ,,Kolektyvo komunikavimo galimybių stiprinimas: metodai, priemonės, būdai“. Jį vedė psichologė Daiva Čeponienė.
Rudenį ŠPT specialisčių programa „Spalvota vaikystė“ pasieks dar vieną ikimokyklinio ugdymo įstaigą!

Socialinė pedagogė Živilė Vaidžiūnienė