Mokomės vieni iš kitų

Sėkmingos, veiksmingai ir kokybiškai dirbančios mokyklos kūrimo siekis aktualus visų šalių mokykloms. Tuo dar kartą įsitikinome bendradarbiaudami su norvegais iš Drangedalo komunos.

Esame dėkingi Pasvalio krašto Garbės pilietei Marit Kolloen, jai šis garbingas vardas suteiktas 2016 metais už nuopelnus plėtojant Pasvalio rajono ir Norvegijos Karalystės Drangedalo komunos bendradarbiavimą ir paramą Pasvalio krašto žmonėms, inicijavusiai Drangedalo komunos ir Pasvalio rajono švietimiečių bendradarbiavimo projektą ir Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorei Linai Rauckienei, kuri taip pat yra šio projekto iniciatyvos palaikytoja ir puoselėtoja.

Marit Kolloen ir Drangedalo komunos švietimo skyriaus vedėjas Erling Laland, po apsilankymo Pasvalyje 2017 m. rugsėjo mėnesį ir susipažinimo su mūsų rajono mokyklų gerosios patirties trumpu pristatymu, pakvietė mūsų rajono švietimo darbuotojus į Drangedalo komuną pasidalinimui gerąja patyčių prevencijos rezultatų patirtimi, nes ši ugdymo sritis komunoje laikoma viena iš sėkmingiausiai veikiančių. Po trijų intensyvaus mokymosi dienų (2017 m. spalio 31–lapkričio 2 dienomis) Norvegijoje mūsų 15 švietimo darbuotojų delegacijai ir Drangedalo komunos mokyklų vadovams buvo skirta užduotis praktiniam įgytų žinių taikymui ir pasiruošimui rezultatų pristatymui kito mūsų ir norvegų susitikimo metu.

Namų darbų pristatymu ir prasidėjo į Pasvalį trijų dienų vizitui šių metų gegužės 7 dieną atvykusių Darangedalo komunos mokyklų vadovų viešnagė. Naudinga patirtis praturtino abi besimokančias puses. Dėkojome vieni kitiems už galimybę pasimokyti ir priimti sprendimus šios veiklos plėtojimui užtikrinant kiekvieno  vaiko, mokyklos bendruomenės nario socialinį ir emocinį saugumą. Patyrimais ir priimtų veiksmų bei sprendimų veiksmingumu pasidalino mokyklų direktorių pavaduotojos ugdymui Vida Paslauskaitė (Pasvalio Svalios progimnazija), Raimonda Vasiliauskienė (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija), Inga Jasiukėnienė (Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla).

Aštuoni Drangedalo komunos delegacijos nariai, kurios sudėtyje buvo gerbiami Marit ir Erling bei 6 mokyklų vadovai, pas mus atvyko turėdami tikslą pasidomėti kaip mums sekasi kurti mokymosi aplinkas, motyvuoti mokinius siekiant geresnių mokymosi pasiekimų.

Mūsų komanda parengė planą norvegų vizitui, kurio programa buvo išties nemažiau intensyvi nei mums pateikta Norvegijoje. Kolegos iš Drangedalo komunos susipažino su pagalbos mokyklai, mokiniui ir mokytojui praktika. Su ja supažindino Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė ir Suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja Danutė Morkūnienė.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos kūrybinė grupė, jos vadovė – humanitarinių mokslų ir neformalaus ugdymo skyriaus vedėja Loreta Liukpetrienė, svečiams pristatė mokinio individualios pažangos stebėjimo sistemos kūrimo praktiką. Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje ir Pumpėnų gimnazijoje norvegų delegacijai buvo sudaryta galimybė stebėti ugdymo procesą, bendrauti su mokytojais, mokinių tėvais. Vaškų gimnazijos direktorė Dalia Remeikienė ir pavaduotoja ugdymui Jurgita Vaitiekūnienė kartu su mokytojų komanda svečius nustebino edukacinių erdvių kūrimo ir pritaikomumo galimybėmis mokinių kūrybiškumo ugdymui, gebėjimų ir gabumų atskleidimui. Kolegos iš Drangedalo komunos buvo maloniai nustebinti Vaškų – mažosios Lietuvos kultūros sostinės 2018 metais atlikėjų koncertu ir etnokultūros pamokėlėmis, patys įsijungė į liaudiškų šokių sūkurį.

Projekto tęstinumo prasmę matome abi šalys. Dabar etapas, kuomet sprendžiamas abiems pusėms naudingos problemos sprendimo formulavimo klausimas, kad galėtume susitarę kito susitikimo metu, šįkart Norvegijoje, studijuoti jos veiksmingo sprendimo būdus, prisiimti įsipareigojimus, veikti, reflektuoti ir tobulinti. Ir viskas dėl vaikų kokybiškesnio ugdymo.

Už abiejų šalių pusių palaikymą ir dėmesį dėkojame Pasvalio rajono savivaldybės merui Gintautui Gegužinskui, vicemerui Povilui Balčiūnui, administracijos direktoriui Rimantui Užuotui,  švietimo ir sporto skyriaus vedėjui Gvidui Viliui, vyriausiajai specialistei Vidai Stokienei ir visiems prisidėjusiems, kad norvegų ir pasvaliečių bendradarbiavimo ryšiai būtų plėtojami kuriant gerą mokyklą kiekvienam jos nariui.

Suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja Danutė Morkūnienė