Popietė šeimoms, auginančioms ypatingus vaikus

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba, vykdydama Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programą, 2019 m. birželio 4 d. organizavo šeimų, auginančių vaikus su negalia, popietę – paskaitą „Mano vaikas ypatingas“, kurioje Tarnybos specialistai pristatė vykdomas projekto „Kartu su vaiku-7“ veiklas. Popietė vyko Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukaciniame centre.

Taip pat popietėje apsilankė Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ narys Tomas Eicher-Lorka, kuriam yra oficialiai diagnozuotas Aspergerio sindromas. Tomas sutiko pasidalinti savo patirtimi, vaikystės atsiminimais, svajonėmis ir siekiais.

Sakoma, jei pažįsti vieną autizmo spektro sutrikimą turintį žmogų, tai pažįsti tik vieną autizmo spektro sutrikimą turintį žmogų. Jie visi labai skirtingi. Mes labai džiaugiamės turėję galimybę atvirai pasikalbėti bent su vienu.

Popietės metu vaikai žaidė, piešė, lipdė, tyrinėjo aplinką, o tėveliai turėjo galimybę pabendrauti vieni su kitais, pasidalinti rūpesčiais ir džiaugsmais, auginant ypatingus vaikus.

Tarnybos socialinė pedagogė Živilė Vaidžiūnienė, 2019-06-06