Žygio diena

Gana vėsų 2018 m. rugsėjo 18 dienos rytą Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinis centras buvo pilnas gyvybės. Į šią magišką vietelę sugužėjo Vaškų gimnazijos antrokai su savo mokytoja Jolanta Stankevičiūte. Kvepėjo ryto rasa, skambėjo vaikų juokas, jų akutės žibėjo noru žinoti. Apie Vytę Nemunėlį jiems papasakojo Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkės Gražina Sakalauskienė ir Inga Duknevičienė. Mokinukai vartė poeto knygeles, skaitė eilėraštukus. O tie, kurie teisingai atsakė į klausimus apie Bernardą Brazdžionį, net prizų gavo.

Netrukus prie mažųjų pradinukų prisijungė Pasvalio Svalios progimnazijos septintokai su auklėtoja, anglų kalbos mokytoja Danguole Baliūniene. Jie iš Pasvalio atkeliavo pėsčiomis, taip paminėdami žygio dieną. Visi draugiškai kartu apžiūrėjo poeto muziejų, perėjo liepų alėja ir apsikabinę medžius sugalvojo po norą, kurio nevalia niekam sakyti. Mažieji praalko ir pasivaišino edukacinio centro sode rastais obuoliais, o didieji surengė pikniką, kur visi draugiškai vaišinosi sumuštiniais ir arbata. Po to Svalios septintokai pakvietė mažuosius draugus dalyvauti estafetėse. Visi taip smagiai leido laiką, kad nenorėjo skubėti namo.

ŠPT Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkė Inga Duknevičienė, 2018-09-19