NEUROBIKA MAŽIESIEMS

Pasvalio lopšelio – darželio „Žilvitis“ vaikai iš „Kodėlčiukų“, „Bitučių“ ir „Smalsučių“ grupių išbandė neurobikos užsiėmimus. Juos vedė Tarnybos logopedė (specialioji pedagogė) Andromeda Baršauskienė.