METODINIS GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS RENGINYS

Kol rajono mokyklų 8-kai ir 10 (II gimn.) klasių mokiniai atliko olimpiadines užduotis, vasario 8 d. juos atlydėję antrosios užsienio (rusų, prancūzų) kalbos mokytojai susibūrė į metodinį gerosios patirties sklaidos renginį, kurio pagrindinis tikslas buvo diskutuoti apie kompetencijomis grįsto ugdymo galimybes. Mokytojai aktyviai įsitraukė į kolegės Elidos Cibulskienės mokinių kūrybiškumo ugdymo ir dirbtinio intelekto programų panaudojimo pristatymą. Kūrybiškumo kompetencija atnaujintų Bendrųjų  programų kontekste būtina gebėjimų tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti asmeniškai ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus ugdymui. Šiuolaikinis ugdymas neįsivaizduojamas be technologijų integravimo ir į mokinį orientuoto mokymo/si, todėl mokytojų diskusija-mokymasis vyko šia tema. Dėkojame kolegei Elidai už atvirumą sklaidai, gebėjimą sudominti ir į aktyvų darbą įtraukti ne tik mokinius, bet mokytoju.

Metodininkė Danutė Morkūnienė, 2024-02-09