Lyderių laikas 3 tęsiasi. Stažuotės apžvalga.

2020 m. kovo 8-14 d. Pasvalio LL3 kūrybinės komandos narės Gitana Kruopienė, Eglė Lavickienė, Inga Ruželienė dalyvavo stažuotėje Suomijoje ir Estijoje. Po ilgų galvojimų, kaip komanda dirbs toliau, buvo sutarta atnaujinti nuotolinius susitikimus. Gegužės 6 d. įvyko ilgai lauktas įspūdžių pasidalinimas iš kelionės, stažuotės Suomijoje ir Estijoje. Pedagogės pristatė pranešimą „Suomijos ir Estijos  mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“. Buvo apžvelgta, kaip Suomijoje ir Estijoje vyksta ankstyvasis, pagrindinis ir vidurinis ugdymai. Taip pat domėtasi specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymu ir pagalbos būdais.

Pedagogės pateikė idėjų, ką būtų galima pritaikyti ir mūsų rajono mokyklose, į ką reikėtų atkreipti dėmesį.

Tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė, 2020-05-06