TĖVŲ ŠVIETIMAS PASVALIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „LIEPAITĖ“

Vasario 15 d. Pasvalio lopšelio – darželio „Liepaitė“ mažųjų (1-3 metų) vaikų tėveliai dalyvavo paskaitoje „Smulkiosios motorikos reikšmė vaikų kalbos raidai“. Paskaitą – diskusiją vedė logopedė (specialioji pedagogė) Andromeda Baršauskienė. Tėvai turėjo galimybę apžiūrėti priemones, kurios lavina vaikų smulkiąją motoriką, o kartu turi didelės reikšmės vaikų kalbos raidai. O vasario 22 d. popietę į lopšelį – darželį „Liepaitę“ suskubo tėveliai, kuriems buvo smalsu ir įdomu pasiklausyti psichologės Simonos Stapulionienės paskaitos „Ar Jūsų vaikas pasiruošęs būti priešmokyklinuku?“. Paskaitos metu tėvai išgirdo į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį ne tik ruošiantis jų vaikui būti priešmokyklinuku, bet palengva ir būsimuoju mokinuku. Paskaitos metu tėvai išgirdo nemažai rekomendacijų, kaip žaidimo forma stiprinti lavintinas vaikų sritis. O svarbiausia – atsakingai įsivertinti, ar tikrai vaikas pasirengęs anksčiau laiko ugdytis?

Psichologė Simona ir logopedė (specialioji pedagogė) Andromeda, 2023-03-03