TARNYBA – PROJEKTO PARTNERĖ

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra – Lineša pranešė, kad atrinko partnerius dalyvauti projekte „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“!

Projekto tikslas – plėsti STEAM ugdymo ekosistemą, stiprinti mokinių ir mokytojų kompetencijas bei skatinti inovatyvius mokymo metodus.

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba atrinka projekto „STEAM ekosistemos sukūrimas / plėtojimas – jaunųjų tyrėjų galimybių plėtra“ partnere 🙂