Tarėsi rajono socialinės pedagogės

2018 m. sausio 23 d. Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi rajono socialinės pedagogės aptarti 2017 m. veiklų ir planuoti naujus darbus 2018 m. Tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkė Gražina Sakalauskienė pakvietė socialines pedagoges prisijungti prie projekto stiprinančio tėvų ir vaikų emocinius santykius bei birželio mėn. dalyvauti bendroje stovykloje Žadeikių B. Braždžionio edukaciniame centre.

Buvo išklausyti du pranešimai. Daiva Šienauskienė pasakojo apie emocijų ir mąstymo pokyčius. Demonstravo savo kurtą priemonę. Pranešimą „Socialinė-pilietinė veikla ir trišalė sutartis su mokiniu, tėvais ir mokykla“ pristatė Daujėnų socialinė pedagogė Genovaitė Kazilionienė.

Aptartos 2018 m. veiklos, išvykos, bendri renginiai.

Tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė

Pasvalio rajono socialinės pedagogės