TARĖSI PSICHOLOGAI

Sausio 19 d. į psichologų metodinio būrelio susirinkimą rinkosi rajono psichologai. Buvo aptarti praėjusių metų veiklos rezultatai, sudarytas planas ateinantiems. Psichologė Jolita Stipinienė skaitė pranešimą „Ko reikia norint teikti tinkamą psichologinę pagalbą LGBT bendruomenės nariams“.