Taikomosios elgesio analizės gairės

Asociacija „Kitoks vaikas“ yra pirmoji  NVO, inicijuojanti efektyvios ugdymo ir paslaugų sistemos kūrimą, kuri būtų veiksminga bei patogi autizmo spektro sutrikimą turintiems žmonėms ir jų šeimoms.

Intensyvią veiklą vykdome nuo 2006-ųjų. Mes žinome, kad autizmo spektro sutrikimą (ASS) turintis neugdomas žmogus negali integruotis į visuomenę. Šeima taip pat patiria labai didelį stresą. Būtent todėl siekiame, kad šeimos, specialistai ir Lietuvos visuomenė savalaikiai gautų ir žinotų visą reikalingą informaciją apie autizmo sutrikimą ir efektyvų pagalbos metodą – taikomosios elgesio analizę (TEA).

 Taikomoji elgesio analizė taikoma kaip elgesio terapija, žmonėms turintiems autizmo spektro sutrikimą. TEA didžiausias dėmesys skiriamas sutrikimo keliamoms problemoms suvaldyti keičiant žmogaus socialinę ir mokymosi aplinką Ši terapija taip pat gali būti paveiki siekiant suvaldyti įvairių sutrikimų, įskaitant sunkaus destruktyvaus elgesio, piktnaudžiavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, demencijos, vaikų valgymo sutrikimų ar galvos smegenų traumų, sąlygotas problemas. 

Gavę  tarptautinės organizacijos Behavior Analyst Certification Board, Inc.® (BACB®) sutikimą ir bendradarbiaujant su šios organizacijos sertifikuota elgesio analitike Egle Steponėniene į lietuvių kalbą išvertėm ir parengėm TAIKOMOSIOS ELGESIO ANALIZĖS gaires. Šias gaires valstybine lietuvių kalba (tarp kitų 24 pasaulio kalbų) galite rasti elgesio analitikų profesionalus sertifikuojančios ir prižiūrinčios organizacijos tinklapyje.  Mes tikimės, kad šis pasaulyje mokslu grįstas ir plačiai praktikuojamas metodas įsitvirtins Lietuvoje. Ir kad tai bus prieinama šeimoms, kurios nori ir norės padėti savo vaikams taikant šį metodą.

Džiaugiamės suteikdami Jums galimybę pristatyti TEA taikymo gairių oficialų dokumentą valstybine – kalba. Viliamės, kad tai išsklaidys mitus ir paskatins, šio plačiai pasaulyje taikomo ir moksliniais tyrimais grįsto metodo įgyvendinimui Lietuvoje. Gairių nuoroda tarptautinės organizacijos BACB® tinklapyje lietuvių kalba https://www.bacb.com/wp-content/uploads/ASD_Guidelines_Lithuanian_190311.pdf