Svarbu

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-342 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ nuo 2020 m. kovo 13 iki 27 d. Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba neorganizuos masinių renginių (seminarų, mokymų, užsiėmimų tėvams ir mokiniams, olimpiadų). Šiomis dienomis turėję vykti renginiai ir kitos veiklos nukeliamos vėlesniam laikotarpiui.
Bus vykdomos suplanuotos individualios konsultacijos, vertinimai mokiniams, jei tam pritars mokinių tėvai.

Daugiau informacijos ir konsultacijų suteiksime telefonais ir el. paštais:
Pedagoginis psichologinis skyrius tel. 8 451 34284; el. paštas spt.pasvalys@gmail.com
Suaugusiųjų švietimo skyrius tel. 8 451 52332; el. paštas mokytojusvietimas@gmail.com

Kitų darbuotojų: https://pspt.lt/apie-mus/darbuotojai/

SAUGOKIME SAVE IR KITUS!