Svarbi informacija

INFORMACIJA PASVALIO MIESTO BENDRUOMENEI
APIE PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DARBĄ KARANTINO METU

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-366 įsakymu „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, darbą vykdo nuotoliniu būdu.

TARNYBOS SPECIALISTAI NUOTOLINIU BŪDU:

· teikia metodinę pagalbą ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, administracijai;

· teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.

Kreiptis galima:

Direktorė, el. paštu pasvalioppt@gmail.com  tel. 8 612 31511

Administratorė el. paštu st.audra@gmail.com  tel. 8 698 05846

Buhalterė el. paštu vale81673@gmail.com tel. 8 686 39977

Suaugusiųjų švietimo skyrius:

Skyriaus vedėja el. paštu  mokytojusvietimas@gmail.com   tel. 8 673 10903

Metodininkė el. paštu ingadukne@gmail.com   tel. 8 622 19032

Metodininkė el. paštu sakaliene@gmail.com  tel. 8 611 16837

Pedagoginis psichologinis skyrius:

Specialioji pedagogė el. paštu ingakau@gmail.com    tel. 8 610 08336;

Logopedė el. paštu ingridaelastic@gmail.com  tel. 8 610 43695

Socialinė pedagogė el. paštu zivile.liegyte@gmail.com     tel. 8 618 89319

Psichologė el. paštu  daivacc@gmail.com tel. 8 675 04629

Psichologė el. paštu  stipinienejol@gmail.com

Psichologė el. paštu dddaliaaa@gmail.com tel. 8 612 37991

SVARBU:

  • Vaikų, mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas karantino metu neatliekamas.
  • Gydytojos neurologės konsultacijos nukeliamos.
  • Vaikų, mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, pradėtas tarnyboje iki situacijos dėl koronaviruso grėsmės paskelbimo, bus tęsiamas pasibaigus karantinui.
  • Vaikų, mokinių, kurių pedagoginis psichologinis įvertinimas buvo baigtas iki karantino paskelbimo, pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedai) rengiamos. Pažymos bus atiduodamos pasibaigus karantinui.
  • Sustabdyti pedagoginiai, psichologiniai įvertinimai bus tęsiami pasibaigus karantinui. Dėl įvertinimo laiko susisieksime su švietimo įstaigomis, tėvais (globėjais).