„SUMANAUS MOKSLEIVIO AKADEMIJOS“ PASVALIO  INŽINERIJOS IR VERSLUMO EKSPERIMENTINĖS KLASĖS ANTRASIS SUSITIKIMAS

2023 m. sausio 23 d. Vaškų gimnazijos mokiniams, vyko „Sumanaus moksleivio akademijos“ Pasvalio  inžinerijos ir verslumo eksperimentinės klasės antrasis susitikimas, kuris vyko VDU žemės ūkio akademijoje, Kaune.

Verslumo klasės mokiniai klausėsi paskaitų apie finansus. Paskaitų tema: „Kaip nepasiklysti šiuolaikinių  finansų labirintuose“. Dėstytoja labai įdomiai pasakojo apie investavimo rizikas ir  taupymo galimybes, atsakingą vartojimą apie galimybes investuoti nepilnamečiams per specialią platformą „PROFITUS“. Mokiniams buvo suteikta žinių apie savo biudžeto sudarymą.

 Interakyviam žaidime apie finansus BLOOKET Vaškų gimnazijos mokinys pasivadinęs slapyvardžiu „mače“ laimėjo pirmą vietą.

Karjeros specialistė Aušra Armonienė, 2023-01-24