Specialiųjų pedagogų ir logopedų pasitarimas

Rugsėjo 26 d. į Švietimo pagalbos tarnybos salę susirinko Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų metodinio būrelio nariai. Metodinio būrelio pirmininkė Sandra Maračinskienė pristatė virtualiai aptartą metodinio būrelio veiklos planą ir metodinės veiklos tvarkos aprašą. ŠPT direktorės Andromedos Baršauskienės iniciatyva aptarėme kelionę į Vilniaus specialųjį l-d „Čiauškutis“, kuris ugdo vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų ir artėjantį Pasvalio l-d „Liepaitė“ logopedės Aistės Tamošiūnienės seminarą „Priemonės, ugdančios vaikų kalbą“. Buvo pristatyti pranešimai. Inga Ruželienė kalbėjo apie projekto „Lyderių laikas 3“ numatytas veiklas, l-d „Žilvitis“ logopedė Violeta Šaulienė pristatė pranešimą „Skaitymo balsu nauda vaikams“.  ŠPT specialioji pedagogė Ingos Kaulinskienės pristatė pranešimą „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių matematinių gebėjimų ugdymas naudojant Numicon priemone“ ir sudarė galimybes pačioms specialistėms išbandyti Numicon priemonės privalumus.

Tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė, 2019-09-27