SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ PASITARIMAS

2024 m. pirmosiomis dienomis pasitarti rinkosi rajono logopedai ir specialieji pedagogai. Pasvalio rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. Pasvalio r. sav. ŠPT logopedė (specialioji pedagogė) Andromeda Baršauskienė skaitė pranešimą „Aiškus šriftas – vienas iš universaliojo (įtraukiojo) dizaino dalelių. Rekomendacijos dėl aiškaus šrifto“. Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos specialiojo pedagogė-logopedė Inga Ruželienė skaitė pranešimą „Išmaniųjų ekranų įtaka sociokognityvinių procesų formavimuisi. Alfa kartos vaikų raidos ypatumai“.

Taip pat aptarti einamieji klausimai, planuotos veiklos pavasariui.