Specialieji pedagogai ir logopedai turi naują būrelio pirmininkę

2018 m. gruodžio 19 d. rajono specialieji pedagogai ir logopedai rinkosi į metodinį pasitarimą. Buvo išklausyti du pranešimai. Sandra Maračinskienė papasakojo apie mokykloje vykdomą projektą „Gyvenk sveikai“, o Aistė Tamošiūnienė kalbėjo apie Respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinį projektą „Žaidimai moko“.
Po to buvo pristatyta Aistės Tamošiūnienės dviejų metų vadovavimo metodiniam būreliui veiklos ataskaita ir renkama pirmininkė. Ją tapo Sandra Maračinskienė.
Sveikiname ir linkime naujai pirmininkei įkvėpimo ir idėjų!

Tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė, 2018-12-19