„Spalvota vaikystė“ atsisveikina

Gruodžio 12 d. tarnybos specialistės ir direktorė Pasvalio l/d „Liepaitė“ aptarė kompleksinės pagalbos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms programos įgyvendinimą „Spalvota vaikystė“. Abi pusės pasidžiaugė, kad programa įgyvendinta labai gerai. Darželio direktorė Aldona Pyragienė džiaugiasi, kad net keletą mėnesių Tarnybos specialistai vykdė veiklas darželyje. O veiklų buvo tikrai nemažai. Psichologė Daiva Čeponienė apibūdino, ką pastebėjo vesdama Dailės terapijos užsiėmimus priešmokyklinukams. Pasidžiaugė, kad vaikai geba atpažinti ir įvardinti savo jausmus, nuotaikas. Socialinė pedagogė Živilė Vaidžiūnienės džiaugiasi sėkmingais socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimais. Auklėtojos Rita ir Stasytė atkreipė dėmesį į tai, kad pasibaigus užsiėmimams, vaikai vis klausdavo, kada dar ateis specialistės.
Smagu, kad darželis pageidavo ir kitų veiklų numatytų programoje „Spalvota vaikystė“. Buvo išklausyta specialiosios pedagogės Ingos Kaulinskienės paskaita apie autizmą ir dalyvauta psichologės Jolitos Stipinienės seminare „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų reakcija į psichologines krizes“.
Tėveliams siūlytos individualios psichologų konsultacijos taip pat buvo populiarios.
Dėkojame visam l/d „Liepaitė“ kolektyvui už suteiktas puikias darbo sąlygas ir nuoširdų bendradarbiavimą.

Tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė, 2018-12-13