Socialinių įgūdžių ir bendravimo stiprinimo grupė vaikams

Pumpėnų gimnazijos 3-ios klasės mokiniams buvo pravesti 5 socialinių įgūdžių ir bendravimo stiprinimo užsiėmimai.  Psichologė Jolita Stipinienė su trečiokais bendravo vasario – kovo mėn.

Šių užsiėmimų tikslas buvo stiprinti vaikų bendravimo, tarpusavio pagarbos ir bendradarbiavimo įgūdžius. Vaikai patys kūrė taisykles, kurios padėjo šių užsiėmimų metu palaikyti bendrą tvarką, kad patys jaustųsi saugūs. Vaikai mokėsi išsakyti savo jausmus, labiau pažinti save ir kitus. Žaidimų, dailės terapijos pagalba stengėsi būti vienas kitam pagarbūs, mokėsi sakyti komplimentus ir pastabas dėl netinkamo elgesio vieni kitiems, stengėsi vienas kitą išgirsti ir išklausyti. Svarbiausia, kad šie užsiėmimai jiems padėjo labiau suprasti vienas kitą, išmokė spręsti konfliktus kitaip. Šie įgyti socialiniai ir bendravimo įgūdžiai padės vaikams kasdieniniame gyvenime elgtis adekvačiai  ir kurti pozityvius santykius su aplinkiniais žmonėmis.

Psichologė Jolita Stipinienė

Pumpėnų gimnazijos trečiokai su psichologe Jolita ir mokytoja po paskutinio užsiėmimo