Socialinių emocinių įgūdžių stiprinimo grupė vaikams

2018 m. spalio – gruodžio mėn. vyko grupiniai užsiėmimai VO „Gelbėkite vaikus“ Pasvalio skyriaus vaikų dienos grupės vaikams. Buvo pravesti 8 užsiėmimai. Juos vedė psichologė Jolita Stipinienė. Šių užsiėmimų tikslas buvo stiprinti vaikų bendravimo, tarpusavio pagarbos ir bendradarbiavimo įgūdžius. Vaikai patys kūrė taisykles, žaidė, gėrė arbatą, dalinosi vieni su kitais. Dalyviai mokėsi išsakyti savo jausmus, labiau pažinti save ir kitus. Žaidimų, dailės terapijos pagalba stengėsi būti vienas kitam pagarbūs, mokėsi sakyti komplimentus ir pastabas dėl netinkamo elgesio vieni kitiems, stengėsi vienas kitą išgirsti ir išklausyti. Svarbiausia, kad šie užsiėmimai jiems padėjo labiau suprasti vienas kitą, išmokė spręsti konfliktus kitaip.
 
Psichologė Jolita Stipinienė, 2018-12-19