SOCIALINIS PEDAGOGINIS DARBAS ĮTRAUKIAJAME UGDYME

2023 m. kovo 15 dieną Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko respublikinis gerosios patirties seminaras „Socialinis pedagoginis darbas įtraukiajame ugdyme, saugios aplinkos kūrimas“.

Dalyvavo Pasvalio ir Joniškio rajonų socialinės pedagogės dirbančios mokyklose, kolegė iš Švietimo pagalbos tarnybos, kurios skaitė pranešimus, dalinosi gerąja patirtimi, kėlė profesines kompetencijas. Socialinės pedagogės vyko į ekskursiją Pasvalio „Riešuto“ mokykloje. Direktorė Gintė Januškevičienė ir pavaduotojos Rita Vaikšnorienė bei Jūratė Bajariūnienė maloniai supažindino svečius su mokinių, turinčių specialiųjų poreikių neformaliuoju ugdymu, renginiais, projektais. Viešnios aplankė mokyklos muziejų, žavėjosi piešiniais laiptinėje, jaukiomis, tvarkingomis poilsio, ekukacinėmis  erdvėmis. Mokyklos direktorė prisiminimui įteikė po suvenyrą.

Džiaugiamės socialinių pedagogų tarpusavio bendradarbiavimu ir tariame iki pasimatymo Joniškyje!

Informacija ir nuotraukos Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos socialinės pedagogės Daivos Šienauskienės, 2023-03-16