Skelbiamas Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019 m. programų konkursas

Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019 m. programų konkursas

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba skelbia programų, finansuojamų iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pagal priemonę „Neformaliojo švietimo priemonės įgyvendinimas ir infrastruktūros tobulinimas“, konkursą. Konkurse dalyvaujančių institucijų programos turi atitikti vieną iš programos turinio ir siekiamų rezultatų sąlygų:

  1. Mokymosi visą gyvenimą paslaugų Savivaldybėje plėtra;
  2. Darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;
  3. Asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete;
  4. Andragogų kompetencijų tobulinimas;
  5. Profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;
  6. Asmens bendrosios kultūros ugdymas.

Maksimali programai įgyvendinti prašoma suma – 600 Eur.

Paraiškas programoms iki 2019 m. kovo 29 d. gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka Pasvalio rajone įregistruoti juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jie vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

Paraiškos siunčiamos per DVS (KONTORA) arba el. paštu pasvalioppt@gmail.com arba Sodų g. 21 Pasvalys LT-39151.

Konsultacijos teikiamos tel. (8 451) 52332, el. paštu mokytojusvietimas@gmail.com

Tvarkos aprašas

Paraiškos forma