Seminaras „Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankis“

Vasario 22 dieną Tarnybos socialinė pedagogė Živilė Vaidžiūnienė ir psichologė Daiva Čeponienė vedė seminarą „Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankis“. Mokymų tikslas, perteikti rajono kolegoms įrankio ir metodo veiksnumą, technines dalis, naudą. Seminare dalyvavo 19 rajono socialinių pedagogių, logopedžių, ir kitų švietimo įstaigų specialistčių.
„S.M.A.R.T. tėvystė“ platforma – ankstyvosios intervencijos ir prevencijos modelis, suteikia galimybę tėvams, specialistams dirbantiems vaiko gerovės srityje įvertinti vaikui ir šeimai kylančias rizikas ir padėti reaguoti anksčiau nei atsiranda problema.
Šeimos, auginančios vaikus, gali patogiai ir objektyviai įvertinti galimas problemas ir spręsti savarankiškai arba kreiptis į specialistus.
Specialistai, dirbantys su vaikais ar šeimomis, gali identifikuoti ankstyvas vaiko gerovės rizikas ir sudaryti pagalbos veiksmų planą.
„S.M.A.R.T. tėvystė“ platforma atvira visiems Lietuvos gyventojams. Svetainę sukūrė socialiai atsakinga organizacija „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ atsiliepdama į LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą kompaniją „Už saugią Lietuvą“.
 
Socialinė pedagogė Živilė Vaidžiūnienė, 2019-02-28