Sėkmingai įvyko vaikų vasaros poilsio stovykla „Smalsučių vasara“

Sėkmingai įvyko vaikų vasaros poilsio stovykla „Smalsučių vasara“. Ji organizuota gavus Vaikų vasaros poilsio socializacijos projektų finansavimą. Iniciatorė Tarnybos socialinė pedagogė Živilė Vaidžiūnienė.

PIRMOJI STOVYKLOS DIENA

Birželio 10 d. Štai ir prasidėjo Tarnybos organizuojama vaikų vasaros poilsio stovykla „Smalsučių vasara“. Pirmąją dieną vaikai stovyklavo vaikų laisvalaikio namuose „Naminukas“ kur dalyvavo Pasvalio l-d „Žilvitis“ socialinės pedagogės Zitos vedamame protmūšyje. Kūrė stovyklos vėliavą, šūkį, pasisveikinimą, taisykles. Kartu žaidė, piešė ir draugavo.
AČIŪ tariame https://www.facebook.com/Naminukas-1558295957528412/

ANTROJI STOVYKLOS DIENA

Birželio 11 d. Antrąją stovyklos dieną išsiruošėme į mišką. Jame skaitėme knygą „Žaiskime miške“ ir darėme įvairius smagius dalykus. Pasigaminome iškylautojo lazdą, indėno kepurę, mokėmės gaminti mandalas iš gamtinių medžiagų, rišti įvairiausius mazgus.
Žygis buvo smagus ir įdomus. Įsitikinome, kad miške tikrai yra daug įdomių dalykų.

TREČIOJI STOVYKLOS DIENA

Birželio 12 d. Trečioji stovyklos diena buvo praleista Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Čia pamatėme daug įdomių dalykų. Aplankėme vaikų skyrių, žaidimų kambarį esantį jame, archyvą kuriame yra daug laikraščių, žurnalų, senų knygų. Mes trumpam patys tapome archyvarais. Aplankėme ir suaugusiųjų biblioteką bei skaityklą. Buvome poezijos kambaryje, matėme kambarius, kurie įrengti individualiam darbui tyloje.
Taip pat žaidėme su robotais ir 3D akinių pagalba, leidomės į tolimiausias keliones. Klausėmės bibliotekininkės pasakojimo apie lietuvių liaudies pasakas ir patys jas bandėme kurti. Mums tikrai pavyko. Lankėmės salėje, kur galima susikurti ekslibrį, ir Amerikos bibliotekėlėje, kur nusifotografavome su Amerikos prezidentu.
Diena buvo turbo super smagi. Jau važiuodami namo, norėjome atgal į šią nuostabią biblioteką.
AČIŪ tariame Pasvalio specialiajai mokyklai už mokyklinį autobusiuką

KETVIRTOJI STOVYKLOS DIENA

Birželio 13 d. Eksperimentai. Puikus pusdienis Bernardo Brazdžionio edukaciniame centre. Gaminome šlykštukus, slimes, ublekus ir lavos lempas, žaidėme mokyklą tikroje klasėje, ilsėjomės liepų paunksmėje ir laukėme griaustinio bei lietaus. Atspėkite ar sulaukėme?

PENKTOJI STOVYKLOS DIENA

Birželio 14d. Paskutinioji stovyklos diena – tai Sporto ir lauko žaidimų šventė. Žaidimų tiek daug, kad net galva sukasi ir visi nematyti, negirdėti. Susiskirstę grupėmis išbandėme juos visus, surengėme turnyrus.
Smagi buvo stovykla! Jau klausiame mokytojos ar gelsime joje dalyvauti kitais metais.
AČIŪ tariame visiems padėjusiems įgyvendinti šį sumanymą ir nenuilstančioms specialistėms Živilei Vaidžiūnienei ir Ingai Kaulinskienei.