Sėkmė vaikštant „Skaičių labirinte“ arba gera dalintis!

Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos iniciatyva, pritarus mūsų rajono aktyvioms švietimo pagalbos specialistėms, buvo sukurta kūrybinė grupė, kuri pakvietė visus Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus dalyvauti skaitmeninių mokymo priemonių „Skaičių labirintas“ kūrimo projekte.

Projekto tikslas – sudaryti skaitmeninių mokymo priemonių katalogą „Skaičių labirintas“, skirtą matematinių gebėjimų ugdymui, įtvirtinimui, tobulinimui ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, 1-10 klasių mokiniams, panaudojant įvairius internetinius įrankius. Projektui skaitmeninės priemonės buvo siunčiamos nuo 2021 m. kovo 16 d. iki 2021 m. balandžio 26 d. Dalyvauti projekte panoro 84 ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai beveik iš visų Lietuvos miestų ir rajonų.

2021 m. gegužės 5 d. įvyko gerosios patirties sklaidos renginys, kuriame buvo pristatytas elektroninis skaitmeninių mokymo priemonių katalogas „Skaičių labirintas“ bei pakviesti pasidalinti kūrybiniu procesu ir panaudojimo galimybėmis, organizatorių nuomone, įdomiausių priemonių autoriai. Katalogui buvo pristatytos 130 priemonės, kurtos įvairiais internetiniais įrankiais   („Wordwall“, „Learningapps“, „Kahoot“, „Quizizz“, „Liveworksheets“, „Readbookcreator“, „Flippity“, „storyjumper“, MS PowerPoint ir kt.)

Priemonių katalogas (https://view.genial.ly/6059d4b37483540d8df017cc/presentation-skaiciulabirintas?fbclid=IwAR197CMk7mKhBCzTRrg_IRzYTPUWWJ5p7w4f5dRZrTe6JaKnNfAJ6a-IZas) lengvai naudojamas. Visos priemonės suskirstytos į temas: matematiniai vaizdiniai ir sąvokos (22 priemonės); skaičius ir jo sandara (5 priemonės); aritmetiniai veiksmai (29 priemonės); tekstiniai uždaviniai (3 priemonės); geometrinės figūros (25 priemonės); matai (9 priemonės); statistika (1 priemonė); trupmenos (10 priemonių) ir kiti (23 priemonės). Katalogas viešinamas Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos  internetinėje svetainėje, Tarnybos Facebook paskyroje, Pasvalio pagalbos mokiniui specialistų internetinėje svetainėje, Projekto partnerių interneto svetainėse, Facebook paskyrose.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir pristačiusiems savo priemones auklėtojams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams, matematikos ir informacinių technologijų mokytojams, logopedams ir specialiesiems pedagogams.

Dėkojame Projekto partneriams: Pasvalio lopšeliui-darželiui „Liepaitė“, Pasvalio lopšeliui-darželiui „Eglutė“, Pasvalio rajono Vaškų gimnazijai.

Dėkojame projekto organizatorėms Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ vyresniajai logopedei Sandrai Maračinskienei ir logopedei Eglei Motiejūnaitei už informaciją ir laiškus kiekvienam dalyviui, Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ vyresniajai logopedei Aistei Tamošiūnienei už katalogo kūrybinius ir techninius sprendimus, Vaškų gimnazijos logopedei Rimai Bielskienei už kiekvienos priemonės išbandymą ir gerosios patirties sklaidos renginio puikų moderavimą.

Kurti ir dalintis, bendrauti ir bendradarbiauti su Jumis PRASMINGA, SMAGU IR GERA!

Projekto koordinatorės: Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė, specialioji pedagogė metodininkė Inga Kaulinskienė, 2021-05-06