REKOMENDACIJOS

Metodinės rekomendacijos „Raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas bendrojo ugdymo grupėje“ skirtos mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams bei kitiems. Žiūrėti čia: https://drive.google.com/file/d/1m8a7DOBX5gaEpg-efLTpw7WBqnqGoo_n/view?fbclid=IwAR3smeujl9sVdVDZ7muAPrF_k7VGodsOn0Rvt78287SXY3Tli-ESMPsTyFw

Metodines rekomendacijas „Ankstyvoji pagalba vaikams su autizmo spektro sutrikimais“. Žiūrėti čia: http://www.vaikuligonine.lt/wp-content/uploads/2022/01/20211122_ANKSTYVOJI-PAGALBA-VAIKAMS-SU-A.pdf?fbclid=IwAR1YGfqqCgkcvUqgAUWMkdNmrBMeNK5XXL4Aan2Gk1WOwjq2Yd_Ae5gtt44