PSICHOLOGIŲ VIZITAS PUMPĖNŲ GIMNAZIJOJE

Spalio 16 d. Pumpėnų gimnazijoje Tarnybos psichologės Jolita Stipinienė, Daiva Čeponienė ir Simona Stapulionienė skaitė paskaitas ir vedė praktinius užsiėmimus 5-12 klasių mokiniams. Buvo aptartos aktualios mokiniams temos: apie tarpusavio santykius ir elgesį pamokų metu, apie streso ir baimės įveikimą, pyktį ir jo valdymą, toleranciją ir pagarbą kitokiam bendraamžiui ir kt.

Džiaugiamės, kad mokiniai aktyviai dalyvavo pakalbiuose ir praktiniuose užsiėmimuose.

ŠPT psichologė Jolita Stipinienė