Prevenciniai užsiėmimai Svalios progimnazijos mažiausiems

Beveik du mėnesius (rugsėjo ir spalio) Svalios progimnazijos pirmokiukai turėjo galimybę dalyvauti psichologinio-socialinio atsparumo žalingiems aplinkos poveikiams, stiprinimo programoje. Programą įgyvendino Tarnybos psichologės Simona Stapulionienė ir Daiva Čeponienė. Smagu buvo stebėti, kaip su kiekvienu susitikimu vaikai vis labiau atsiskleisdavo, stengdavosi atpažinti ir įsivardinti savo emocijas, jausmus. Vaikai suprato koks svarbus komandinis darbas, taisyklių laikymasis. Buvo aptartos galimos grėsmę keliančios situacijos ir įvairūs sprendimo būdai.

Mintys ir nuotraukos Simonos ir Daivos