Pradinių klasių mokinių jaunųjų literatų konkursas „Kai plunksna prabyla“

2021 m. gegužės 12 d. vyko tradicinis pradinių klasių mokinių jaunųjų literatų konkursas „Kai plunksna prabyla“. Tik šiais metais jis vyko visai netradiciškai – nuotoliniu būdu Zoom platformoje ir be jaunųjų skaitovų. Konkurse dalyvavo tik jaunieji rašytojai, o jų pirmąkart per aštuoniolika konkurso gyvavimo metų rekordiškai daug – net 31 dalyvis! Dalyvių poezijos ir prozos kūrinius vertino ilgametė komisijos pirmininkė Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Regina Grubinskienė, o šiais metais jai talkino Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos Suaugusiųjų ir vaikų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Lijana Markevičienė bei Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos Namišių skyriaus pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Sigita Lapėnienė. Konkurso nugalėtojams buvo išskirtos 6 vietos prozos sekcijoje ir 6 vietos poezijos sekcijoje. Pirmąją vietą prozos sekcijoje laimėjo Pasvalio Svalios progimnazijos 4 kl. mokinė Akvilė Vaidžiūnaitė (mok. R. Sturienė), 2 antrąsias vietas – tos pačios mokyklos 2 kl. mokinė Gabija Indrišiūnaitė (mok. V. Armonienė) ir Saločių A. Poškos pagrindinės mokyklos 3 kl. mokinys Spartakas Ališauskas (mok. G. Jarašūnienė), o 3 trečiąsias vietas: Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 3 kl. mokinė Meda Vaičeliūnaitė (mok. R. Balčiauskienė), Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 4 kl. mokinė Viktorija Pranskūnaitė (mok. R. Kanapeckienė) ir Pasvalio Svalios progimnazijos 2 kl. mokinys Augustas Turtinskas (mok. V. Armonienė). Poezijos sekcijoje pirma vieta atiteko Pasvalio Svalios progimnazijos 4 kl. mokinei Evai Stulgaitei (mok. R. Sturienė), dvi antrosios vietos – Pumpėnų gimnazijos 3 kl. mokinei Vėjūnei Kazlauskaitei (mok. G. Krušinskienė) ir Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės Narteikių skyriaus 4 kl. mokinei Vismantei Stašinskaitei (mok. L. Oniūnienė), o trys trečiosios vietos: Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 4 kl. mokiniui Augustui Urmonui (mok. J. Jakštienė), Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 3 kl. mokinei Aurėjai Vasauskaitei (mok. V. Norvaišienė) ir Pasvalio Svalios progimnazijos 4 kl. mokiniui Jokūbui Vaičekoniui (mok. R. Sturienė). Pagyrimo raštą už pilietiškumo skatinimą kūryboje gavo Pasvalio Svalios progimnazijos 3 kl. mokinys Vakaris Vasilis (mok. D. Baniulienė). Komisijos pirmininkė R. Grubinskienė visiems konkurso dalyviams linkėjo ir ateityje aktyviai dalyvauti šiame konkurse ir niekada nepamiršti kūrybos!

Inga Duknevičienė, Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkė, 2021-05-13