PRADINIŲ KLASIŲ JAUNŲJŲ LITERATŲ KONKURSAS „KAI PLUNKSNA PRABYLA“

Šiandien, 2023 m. kovo 22 d., Pasvalio krašto muziejuje vyko tradicinis rajoninis pradinių klasių jaunųjų literatų konkursas „Kai plunksna prabyla“. Į muziejų susirinko Pasvalio rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokiniai – jaunieji literatai ir skaitovai. Juos su dainomis sveikino Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 3b klasės mokiniai, vadovaujami pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Audronės Vyčienės. Sąvo drąsa ir puikia iškalba visus sužavėjo šios klasės mokiniai – konkurso vedėjai Rapolas Jankauskas ir Kamilė Grigaliūnaitė.

Dalyvių poezijos ir prozos kūrinius bei skaitovus vertino komisijos pirmininkė Pasvalio Svalios progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vida Virbickienė, jai talkino Pasvalio rajono Pumpėnų gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Gita Krušinskienė bei Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos vyriausioji metodininkė Rita Baltrukienė.

Literatų kūrybą komisija vertino iš anksto, o šiandien jaunieji rašytojai buvo apdovanoti. Kūrėjams buvo išskirtos 3 vietos prozos sekcijoje ir 3 vietos poezijos sekcijoje. Pirmąją vietą prozos sekcijoje laimėjo Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 3 kl. mokinė Kamilė Grigaliūnaitė (mok. A. Vyčienė) komisiją sužavėjusi savo kūriniais „Pasvalys kviečia“ ir „Mano gyvenimas – daina“. Antrąją vietą prozos sekcijoje laimėjo Pasvalio r. Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 4 kl. mokinė Augustė Visockytė (mok. I. Volungevičienė), o trečiąją – Pasvalio Svalios progimnazijos 4 kl. mokinė Gabija Indrišiūnaitė (mok. V. Armonienė). Poezijos sekcijoje pirmoji vieta atiteko Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 4 kl. mokiniui Nojui Aglinskui (mok. R. Mudurienė), sukūrusiam nuostabų eilėraštį „Tai bent naujiena!”, antroji vieta – Pasvalio Svalios progimnazijos 3 kl. mokinei Agatai Skvereckaitei (mok. L. Žukauskienė), trečioji vieta – Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 4 kl. mokiniui Rojui Armonui (mok. G. Gegevičienė).

Skaitovų sekcijoje puikiai pasirodė 27 jaunieji skaitovai, iš kurių komisijai teko sunkus darbas išrinkti 6 nugalėtojus. Pirmąją vietą laimėjo Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 4 kl. mokinys Jokūbas Batavičius (mok. R. Mudurienė) puikiai perteikęs ištrauką iš Gendručio Morkūno knygos „Vasara su Katšuniu“. Dvi antrąsias vietas laimėjo Pasvalio r. Vaškų gimnazijos 2 kl. mokinė Lėja Andriuškevičiūtė (mok. E. Aniūnienė) ir Pasvalio Svalios progimnazijos 4 kl. mokinė Gabija Indrišiūnaitė (mok. V. Armonienė). Trys trečiosios vietos atiteko Pasvalio Svalios progimnazijos 2 kl. mokinei Dijai Linkevičiūtei (mok. R. Sturienė), tos pačios mokyklos 3 kl. mokinei Augustinai Gerštautaitei (mok. J. Balčiūnaitė) ir Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 1 kl. mokinei Ulianai Sliusarenko (mok. I. Vaičekonienė).

Komisijos pirmininkė V. Virbickienė visiems konkurso dalyviams linkėjo ir ateityje aktyviai dalyvauti šiame konkurse, niekada nepamiršti lietuvių kalbos ir kūrybos!

Mokinių kūryba.pdf

Inga Duknevičienė, Pasvalio r. sav. ŠPT metodininkė, 2023-03-22