Pirmieji bandymai pasidalinti

Sveikiname drąsiausias pedagoges, kurios atsiliepė į kvietimą dalintis su kolegomis savo parengta metodine medžiaga, priemonėmis, skirtomis mokymui(si) nuotoliniu būdu. Dėkojame Sandrai Maračinskienei, Pasvalio lopšelio-darželio ,,Eglutė” vyresniajai logopedei už PlayPost programa sukurtas priemones ,,Klausyk pasakos ir atsakyk į klausimus”, skirtas priešmokyklinukams, pradinukams, specialiajam ugdymui. Ačiū Brigitai Kinderytei, Pasvalio lopšelio-darželio ,,Eglutė” ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, PowerPoint programa kuriančiai ugdomuosius pristatymus ikimokyklinukams. Pedagogė pateikė metodinę priemonę ,,Vaisiai, daržovės, uogos“. Išgyvenę intensyvaus pasiruošimo kitokiam mokymui(si) laikotarpį, įsitikinote, kad esat ne tik ištvermingi, atkaklūs ir kūrybingi, bet ir profesionalūs mokytojai, gebantys priimti sprendimus sudėtingose situacijose ir pasižymintys drąsa ja dalintis. Drąsinkime vieni kitus ir patys būkime drąsūs! 
Gerosios praktikos pavyzdžius siųskite el. paštu mokytojusvietimas@gmail.com. Taip pat atsiųskite ir užpildytą Metodinę kortelę.

Kviečiame mokytojus pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimi šiose srityse:

1. Virtualių mokymosi aplinkų naudojimo.

2. Mokomosios medžiagos atrankos ir užduočių rengimo.

3. Mokymosi metodų naudojimo.

4. Vertinimo ir įsivertinimo metodų ir įrankių taikymo.

5. Mokymosi proceso organizavimo.

6. Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo.

7. Kita