Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės vertinimas

Prašome susipažinti su 2018 metų Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės vertinimu. Jį atliko Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkė Gražina Sakalauskienė.

2018 metų renginių vertinimas