Pasvalio rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ baigiamojo renginio „Savivaldus mokymasis. Patirtys ir atradimai“

Ir linksma, ir kartu graudu… Baigiamasis projekto „Lyderių laikas 3“ renginys … Projektas prasidėjo 2019 m. ir įveikęs negandas, ir nesklandumus (karantino, pandemijos), priartėjo prie pabaigos. Visus susirinkusius pasveikino „Lyderių laikas 3“ vadovė Rasa Šnipienė. Eglė Pranskūnienė, Mokyklų tobulinimo centro steigėja, tarė padrąsinimo žodį. Mūsų rajono „Lyderių laiko 3“ KK (Lyderių laiko 3 kūrybinės komandos) kuratorė Skaidrutė Kriukienė pasidžiaugė nuveiktais darbais. Meras Gintautas Gegužinskas palinkėjo, kad būtume aktyvūs, kad priimtume iššūkius, pasidžiaugė, kad rajono mokyklos tapo draugiškesnės, susivienijo. Pasveikino ir vicemeras Stanislovas Kiudis. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys dėkojo mokytojams, nes jie yra pagrindiniai sraigteliai ugdymo procese. Renginio programą pristatė Švietimo ir sporto skyriaus specialistė, Pasvalio rajono LL3 kūrybinės komandos vadovė Virginija Bajoriūnaitė.

8 rajono mokyklos pristatė pokyčio projekto ,,Atsakomybės mokyti(s) ugdymas“ įgyvendinimą savo įstaigose. Pirmoji prisistatė Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija su smagiu filmuku Mokausi – Išbandau – Pasidalinu (MIP)“ (https://www.youtube.com/watch?v=UgDNJuX1gco). Pumpėnų gimnazija pristatė pranešimą „Laiko planavimas: laiku ir tinkamai atliktos užduotys“ (https://www.pumpenu.pasvalys.lm.lt/;https://www.pumpenu.pasvalys.lm.lt/images/21/04/Pumpenu_%20g_LL3_baigiamasis.pdf). Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla viską sudėjo į pasisakymą „Atrastos patirtys“. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla kalbėjo apie savivaldumo paieškas pamokoje (http://www.levuopasvalys.lt/images/Projektai2021/LL3_2021/SAVIVALDUMO-PAIE%C5%A0KOS-PAMOKOJE.pdf).

Išklausius keturių mokyklų pristatymus, vyko diskusijos grupėse „Kokias patirtis verta tęsti?“

Grupių moderatoriais buvo LL3 KK nariai  Gitana Kruopienė, Alvydas Matuzevičius, Eglė Lavickienė, Rasa Balčiauskienė, Dalia Remeikienė. Jie ir apibendrino grupių darbą. Apibendrintos mintys pateiktos čia – https://pspt.lt/wp-content/uploads/2021/05/Mintys.pdf.

Po pietų pertraukos išklausėme Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos LL3 komandos ieškojimus ir atradimus (http://gimnazija.pasvalys.lt/index_htm_files/llr33.mov). Vaškų gimnazija pasakojo, kaip sekėsi įgyvendinti teksto skaitymo suvokimo strategijas ir pasidžiaugė, kaip jų komanda nuo kelių entuziastų išsiplėtė iki 11 narių (https://vaskai.pasvalys.lt/wp-content/uploads/2021/05/Vasku-gimnazijos-LL3-komandos-patirtys.pdf). Taip pat savo patirtis pristatė Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos komanda. Pasvalio Svalios progimnazija spalvingai pateikė pranešimą „Atsakingi ir savivaldūs Svaliukų žingsniai“ (https://www.svalia.pasvalys.lm.lt/index.php/ll3/baigiamasis-renginys).

Po darbo grupėse, buvo pateikti pokyčio projekto įgyvendinime dalyvavusių mokytojų, mokinių nuomonės apklausos rezultatai. Juos pristatė LL3 KK narės Vilma Gegieckienė, Kristina Prakopienė, Sandra Ranonienė, Inga Ruželienė.

Kaip vyšnia ant torto pabaigai buvo paskaita „Socialinių ryšių kūrimas ir bendradarbiavimo skatinimas savivaldžiam mokymui(si)“. Ją vedė lektorius Mindaugas Vidugiris, krizių valdymo ir asmeninio tobulėjimo specialistas, unikalių iniciatyvų, kaip „Masters of Calm“ festivalio ir „Whatansu“ stovyklų organizatorius bei patirtinių mokymų ekspertas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams.

Andromeda Baršauskienė, Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorė, Pasvalio LL3 KK narė

Šauniojo LL3 KK