PASVALIO RAJONO GAMTAMOKSLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS ŠIAULIŲ REGIONINIAME STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRE IR ŠIAULIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRE

Vasario 15 d. Pasvalio rajono gamtamokslinio ugdymo mokytojai lankėsi Šiaulių regioniniame STEAM atviros prieigos centre ir Šiaulių techninės kūrybos centre. Mokytojai įgyvendino ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Gamtamokslinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas per STEAM veiklas” paskutinįjį IV-ąjį modulį „STEAM veiklos Šiaulių regioniniame STEAM atviros prieigos centre ir Šiaulių techninės kūrybos centre“. Gamtamokslinio ugdymo mokytojai susipažino su tiriamųjų darbų ir edukacinėmis STEAM veiklomis keturiose laboratorijose – biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, gyvenimo kokybės ir sveikatos technologijų bei robotikos ir informacinių technologijų. Mokytojus sužavėjo edukacijos „Pabūk optometrininku“, „Kodėl maistas kvepia?“, „Apie popierių kitaip“, „Spalvų suvokimas“, „3D pasaulis“ ir kitos.

Šiaulių techninės kūrybos centre mokytojai susipažino su įvairiomis klasėmis ir jų siūlomomis veiklomis mokiniams. Šiame centre mokiniams yra siūlomos 3 pagrindinės programos, kurios išsiskirsto į smulkesnes veiklas: techninės kūrybos (kūrybinės inžinerijos dirbtuvės, elektronika ir valdomi modeliai, techninis modeliavimas, LEGO kūrybinė laboratorija, astrofizika); informacinės technologijos ir robotika (LEGO robotika, robotika ir valdomi modeliai, programavimas); medijos ir dizainas (mobili fotografija, animacija ir komiksų kūrimas).

Inga Duknevičienė, ŠPT metodininkė, 2023-02-23