Pasvalio rajone įgyvendintos smurto ir patyčių prevencijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose projekto veiklos

Net 70% vaikų Lietuvoje yra patyrę patyčias, o 45-60% patys prisidėjo prie patyčių. Paprastai prieš patyčias nukreiptos programos vykdomos reiškiniui jau įsišaknijus. Norint sumažinti patyčių mastą, būtina dirbti jau su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir užkirsti kelią patyčioms atsirasti. Dėl to visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ organizavo mokymus, skirtus sumažinti ikimokyklinio amžiaus vaikų, patiriančių patyčias, skaičių bei sukurti saugią, sveiką, pozityvią aplinką šiems vaikams, kad jie mokytųsi draugiškumo, tolerantiškumo, pagarbos, rūpestingumo, drąsos, kad būtų stiprinamas jų bendruomeniškumo, priklausymo grupei jausmas. Šio projekto veiklos buvo finansuojamos iš Solidarumo bėgimo, kurį Lietuvoje jau 4 metus organizuoja visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, lėšų.
Pasvalio rajone mokymai vyko lopšeliuose-darželiuose „Eglutė“, „Liepaitė“, „Žilvitis“ bei Narteikių mokykloje – darželyje „Linelis“. Visose ugdymo įstaigose vyko po 3 susitikimus, kuriuose dalyvavo ne tik pedagogai, bet ir kiti bendruomenės nariai: auklėtojų padėjėjai, virėjos, kitas personalas. Pirmieji 2 susitikimai buvo skirti teoriniams ir praktiniams smurto prevencijos ir postvencijos aspektams aptarti, o trečiasis susitikimas skirtas metodų taikymo praktikoje, atskiriems atvejams aptarimui. Mokymus parengė ir vedė ilgametę patirtį turinti psichologė Aurelija Lingienė.
Pasibaigus mokymams, 2018 m. sausio 19 dieną Pasvalio lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyko projekto veiklų aptarimas, į kurį susirinko visų projekte dalyvavusių rajono įstaigų atstovai, atvyko visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė, Pasvalio rajono administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tapinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Asta Dagienė, Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė, diskusiją moderavo mokymus vedusi psichologė Aurelija Lingienė.
Savo patirtį ugdant emociškai stiprią asmenybę per žaidimus perteikė Pasvalio lopšelio – darželio „Liepaitė“ pedagogės Stasė Bagdonienė ir Aistė Tamošiūnienė, l/d „Žilvitis“ auklėtoja Judita Vitartienė kalbėjo apie pačių suaugusiųjų emocijų valdymą, nes vaikai jaučia suaugusiųjų nuotaikas ir kopijuoja jų elgesį. Pasvalio lopšelio darželio „Eglutė“ pedagogė Kristina Garšvaitė pristatė ugdymo įstaigos organizuojamus patyčių prevencijos renginius, paminėdama ir VO „Gelbėkit vaikus“ ketvirtus metus organizuotą Solidarumo bėgimą, kuris skatina solidarumą tarp skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos ir įvairaus amžiaus žmonių. Diskusijoje dalyvavusi Pasvalio rajono Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Andromeda Baršauskienė pastebėjo, kad akcijos prieš patyčias ir smurtą turėtų vykti ne tik konkrečiai skelbiamą savaitę ar kitą laiko tarpą, bet kasdien. Tam pritarė diskusijos moderatorė psichologė Aurelija Lingienė ir kiti dalyviai. Narteikių mokyklos – darželio „Linelis“ atstovės dėkojo mokymų organizatoriams ir pasidžiaugė, kad galimybę mokytis ir diskutuoti smurto ir patyčių atpažinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje tema turėjo ne tik pedagogai, bet ir visas įstaigos personalas, nes su vaiku dirba visi: auklėtojai, virėjai, padėjėjai, tėvai, administracija. Pasvalio lopšelio – darželio „Žilvitis“ direktorius Armandas Abazorius taip pat pabrėžė, kad mokymai reikalingi ne tik pedagogams, bet ir visiems įstaigų darbuotojams, tėvams, nes tik visi elgdamiesi vienodai galėsime užauginti emociškai stabilų, tolerantišką, prie įvairių gyvenimo iššūkių gebantį prisitaikyti žmogų.
Diskusiją apibendrino visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė, kuri padėkojo visiems mokymų dalyviams ir organizatoriams pabrėždama, kad Pasvalio rajone žmonės aktyviai dalyvauja siūlomuose projektuose, gautas žinias sėkmingai naudoja savo darbe. Viešnia visoms projekte dalyvavusioms ugdymo įstaigoms padovanojo L. Piličiauskaitės, A. Navicko ir A. Piličiausko „Šeimos knygą“, minkštų žaislų. Projekte dirbusi psichologė, diskusijos moderatorė Aurelija Lingienė taip pat dovanojo knygų, kurias ugdymo įstaigos galės panaudoti mokant vaikus draugiškumo, bendravimo, emocijų atpažinimo ir raiškos.
Pasibaigus oficialioms diskusijoms, renginio dalyviai pokalbius pratęsė prie arbatos puodelio.

Tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus metodininkė,
VO „Gelbėkit vaikus“ Pasvalio struktūrinio padalinio pirmininkė Gražina Sakalauskienė

Smurto ir patyčių prevencijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose projektas
Smurto ir patyčių prevencijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose projektas